Obróbki metalu

Obróbki metalu - Oxy24

Spośród wykorzystywanych technologii wykazać można obróbkę: chemiczną, cieplno-chemiczną, skrawaniem, plastyczną i mechaniczną. Obróbka metalu jest to proceder, którego celem jest nadać konkretny kształt. Poza zmianą kształtu, zmianie podlegają właściwości fizyczne i chemiczne konkretnego surowca. Obróbki skrawaniem Toczenie – ta metoda obróbki przebiega: wzdłużnie, zewnętrznie, wewnętrznie, poprzecznie, kopiowo jak również obwiedniowo. […]