Rynek pracy w Polsce - Oxy24Dobrą informacją jest liczba osób, która jest w wieku produkcyjnym – uległa zwiększeniu. Ludzie, którzy pracują lub szukają pracy jest szacunkowo 75%. Kolejnym istotnym argumentem jest bezrobocie. Stopa bezrobocia obejmuje zwykle coś koło 3 do 4 procent. Co jest zgodne wobec każdej gospodarki. Rynek pracy w kraju uwarunkowany jest postępem rozwoju gospodarczego. Na rynku stale jest brak specjalistów. Brak specjalistów uzasadniony jest emigracją i dużą konkurencją. Pracodawcy często zatrudniają następnych pracowników przeważnie wtedy, gdy wypracowany zysk jednej osoby jest wystarczający, aby pokryć koszty zatrudnienia przyszłego pracownika.

Zmiana pracy i szukanie zatrudnienia za granicą

Liczba ludzi zmieniających pracę się obniżyła. Najwięcej Polaków podejmuje pracę u innego pracodawcy w pierwszych sześciu miesiącach od momentu zatrudnienia. Czasami nawet więcej niż jeden raz w trakcie roku. Takie decyzje wybierają najczęściej młode osoby ze względu na poczucie swojej wartości. Czasami przyczyną zmiany pracy jest zatrudnianie pracowników, którzy nie do końca spełniają warunki do zatrudnienia na stanowisko. Zamiast kontynuować rozwój zawodowy trzeba nabywać doświadczenie od podstaw. Zdobycie awansu zajmuje więcej czasu i może wymagać specjalnego przygotowania. Na przykład na szkoleniu uzupełniającym kwalifikacje lub stażu. W takich okolicznościach niby zawsze zostaje wybór, który trzeba podjąć – czy spróbować odnaleźć oferty w swoim zawodzie? Czy może zapoczątkować jakąkolwiek pracę od minimalnych standardów? Większość woli pozbyć się kłopotu z bezrobociem, ale… wracając do pierwszego zawodu prawdopodobnie zasinieje konieczność powtórki materiału – to jest błędne koło. To jest czynnik, który doprowadza do rozważania wyjazdu poza granicę. Nie jest żadną nowością. Ma to znaczenie jeżeli istnieje zapotrzebowanie na konkretny zawód w poza granicą. W dodatku zwiększenie się płacy minimalnej w krajach Unii Europejskiej kusi do podjęcia kroku w tym kierunku.

Problem szarej strefy

Wraz z dobrze prosperującą gospodarką wielu obcokrajowców spodziewa się atrakcyjnych warunków umowy i zatrudnienia na dłużej. Jeżeli jednak nadarzy się szansa do zarobku pomijając urząd skarbowy, zysk osiągnięty w krótkim okresie czasu będzie dwukrotnie lub trzykrotnie większy. A w krajach, gdzie płace są bardzo małe względem tych w Polsce, taki zarobek skłania do ryzyka. Za nieprawne zatrudnienia grożą duże kary, jednak pracodawcy i tak ryzykują. Wzrost liczby imigrantów, którzy przyjechali do kraju szukających zatrudnienia się zwiększył. Rynek pracy w Polsce cierpi na nielegalnym działaniu osób unikających odpowiedzialności w stosunku do organu skarbowego.