Spośród wykorzystywanych technologii wykazać można obróbkę: chemiczną, cieplno-chemiczną, skrawaniem, plastyczną i mechaniczną. Obróbka metalu jest to proceder, którego celem jest nadać konkretny kształt. Poza zmianą kształtu, zmianie podlegają właściwości fizyczne i chemiczne konkretnego surowca.

Obróbki skrawaniem

Obróbki metalu - Oxy24Toczenie – ta metoda obróbki przebiega: wzdłużnie, zewnętrznie, wewnętrznie, poprzecznie, kopiowo jak również obwiedniowo. Obróbka polega na zmianie kształtu materiału nadając przedmiotowi ruch obrotowy, a narzędzie zostaje wprawione w ruch liniowy. Tworzywo obracając się ma styczność nożem tokarskim, który sposobem skrawania wprawia w kształt kulisty, stożkowaty albo walcowaty.

Frezowanie – tego typu obróbki metalu polegają na przemianie kształtu stosując wieloostrzowe narzędzie. Narzędzie obrabiarki – inaczej frezarki wprawione jest w ruch obrotowy – czołowy albo obwodowy. Materiał będący obrabiany wprawiony jest ruch posuwowy – przeciwbieżnie albo współbieżnie w zależności od ułożenia osi obrotu ostrza. Może zaistnieć taka sytuacja, że ostrze zostanie także wprawione ruch posuwowy, a przedmiot zostanie umieszczony statycznie.

Szlifowanie – ten sposób obróbki opiera się na zdzieraniu metalu o niewielkiej ilości materiału w użyciu narzędzi ściernych – na przykład ściernicy. Często szlifowanie jest wykorzystywane do obrabiania tworzyw stworzonych ze stali hartowanej, ale każdy inny materiał z metalu może zostać poddany pod tę metodę obróbki. Wielkość startego materiału jest zależne od: ziarnistości, twardości ściernicy, wielkości i rodzaju. Do wytworzenia ściernic wykorzystuje się zwykle: węglik boru, węglik krzemu, diament jak również korund.

Oferta na stronie www: http://frezstal.pl

Obróbki plastyczne

Walcowanie – tej metodzie obróbki mogą zostać poddane na przykład takie materiały jak pręty, blachy albo kształtowniki. Proces obróbki jest realizowany na zimno, ciepło albo gorąco. obrabianie metalu opiera się na przekształceniu kształtu poprzez nacisk wywierany pomiędzy: tarczkami, rolkami albo walcami. Istnieje także możliwość, aby narzędzie płaskie przemieszczało się względem siebie kształtując przedmiot.

Tłoczenie – przykładem tworzywa do wykorzystania tej obróbki może być płyta, blacha albo folia. Ten sposób obróbki odbywa się na ciepło albo zimno. Obrabianie metalu, którego celem jest doprowadzenie do wytyczonego kształtu dokonując łączenie, kształtowanie lub cięcie.

Ciągnienie – przykładem użycia tej obróbki jest pręt, drut lub rura. Ten sposób obróbki jest realizowany na ciepło lub zimno. Tego rodzaju obróbki metalu polegają na przekształceniu kształtu poprzez stopniowe zmniejszanie się przekroju poprzecznego oraz wydłużeniu materiału.

Gięcie – obrabianie metalu, którego celem jest doprowadzenie do specyficznego kształtu poprzez zaginania, wyginania albo zwijania. Gięcie odbywa się na zimno i wymiary poprzeczne pozostają zachowane.

Kucie – obróbka odbywa się na młotkach, prasach lub kuźniarkach. Kucie przebiega mechanicznie albo ręcznie na ciepło albo zimno. Obróbka metalu polega na przemianie kształtu wykonując uderzenia, zgniatanie albo nacisk.