Podatki i księgowość w niewielkich firmach - Oxy24Księgowość dla mikro przedsiębiorstw? Rachunkowość dla niewielkich firm można przeprowadzić rozliczając się na kilka sposobów: według księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego albo karty podatkowej. Jeżeli przedsiębiorca realizuje księgowość na własną odpowiedzialność, wypełniając formularz CEIDG-1 może pozostawić puste miejsce lub wypełnić je danymi firmy. Jeżeli księgowość sprawować będzie biuro księgowe, informacje o tym trzeba napisać w formularzu lub do okresu 7 dni dane trzeba uaktualnić. Przedsiębiorca rejestrując firmę musi zamieścić informacje gdzie będzie kompletowana dokumentacja rachunkowa.

Zgodnie z księgą przychodów i rozchodów

Płatnik w ramach rozliczenia może wybrać formę opodatkowania na zasadach ogólnych jak również podatku liniowego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową według zaprezentowanych materiałów księgowych – głównie chodzi o rachunki jak również faktury. W takim wypadku magazynuje się informacje z przychodami oraz wydatkami firmy. Dla tych możliwości istnieją inne stawki podatkowe, a także sposób dokonywania obliczeń. Jest to łatwa metoda rozliczania i nie zabiera sporo czasu.

Ryczałt ewidencjonowany

Dokonywane rozliczenia w taki sposób można wtedy, kiedy posiada się samodzielną działalność gospodarczą albo działalność gospodarczą o charakterze spółki. Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą ewidencji ewidencji księgowej. Podstawą opodatkowania jest przychód jaki przedsiębiorstwo uzyskało, bez brania pod uwagę wydatków firmy. Do wyliczonego przychodu obliczona zostaje stawka podatkowa. Dla tych przypadków jest limit przychodów 250000 tysięcy euro. Aczkolwiek należy mieć na uwadze fakt, że w stosunku do spółki tym progiem będzie przychód wszystkich wspólników. Przychody z prowadzenia tych działalności nie są dodawane.

Według karty podatkowej

Karta podatkowa jest dogodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw dających zatrudnienie niedużej ilości pracowników. Płatnik płaci stałą stawkę podatku każdego miesiąca. Miesięczny podatek zostaje nałożony zgodnie z ustaleniami naczelnika urzędu skarbowego. Na wartość podatku ma wpływ liczba zamieszkałych osób w obrębie prowadzenia działalności gospodarczej, liczba pracowników oraz jaki jest to rodzaj firmy. Przedsiębiorca rozliczając się metodą karty podatkowej nie jest zobligowany do prowadzenia księgowości, uiszczania opłat zaliczek na podatek dochodowy. Nie musi zobowiązywać się również do składania zeznań podatkowych. Jest zmuszony natomiast zatrzymywać jakiekolwiek kopie faktur i rachunków w kolejności numerów. Materiały przechowuje się w przeciągu 5 lat podatkowych – od końcówki roku w którym sporządzono fakturę lub rachunek. Przedsiębiorca musi przeprowadzać dokumentację w książce ewidencji zatrudnienia.